När man hör ordet koffein är det troligtvis många som tänker på den populära drycken kaffe, men koffein har länge använts i samband med träning för att få en bättre prestationsförmåga. Koffein är t.ex. väldigt vanligt hos elitidrottare, eftersom de måste ta sig igenom högintensiva och svåra träningsmoment. Även om koffein kanske främst har använts för den som vill kunna vara väldigt uthållig och snabb, så har det på senare tid även visat sig ha många positiva effekter i samband med styrketräning.

Fördelen med koffein i samband med träning är att tillskottet ser till att du får en direkt prestationsförhöjare. Orsaken till detta är för att koffein stimulerar nervsystemet och dessutom ser till att höja kroppens endorfinnivåer. På så sätt minskas kroppens signaler för t.ex. obehag som kan tillkomma i samband med fysisk aktivitet.

Hur kan man då använda sig av koffein i samband med träning? Det finns flera olika sätt. Du kan t.ex. använda dig av det för att kunna orka mer och längre, men du kan också använda koffein för att se till att inlagringen av ny energi blir bättre. Detta kan i sin tur leda till att din kropp återhämtar sig mycket bättre efter träningen och är därmed också i bättre form inför nästa träningspass.Previous Article